About Us​
EXECUTIVE DIRECTORS

Mr. Wong Chi Yung (Chief Executive Officer & Chairman of the Board)

Ms. Liu Huijing (Vice-Chairman)

Ms. Lui Lok Yan


INDEPENDENT NON-EXECUTIVE DIRECTORS

Mr. Pong Chun Yu

Mr. Hui Wai Hung

Mr. Jiang Qiaowei

AUDIT COMMITTEE (Terms of References)

Mr. Pong Chun Yu (Chairman)

Mr. Hui Wai Hung

Mr. Jiang Qiaowei

REMUNERATION COMMITTEE (Terms of References)

Mr. Pong Chun Yu (Chairman)

Mr. Hui Wai Hung

Mr. Jiang Qiaowei

NOMINATION COMMITTEE (Terms of References)

Mr. Jiang Qiaowei (Chairman)

Mr. Pong Chun Yu

Mr. Hui Wai Hung

AUDITOR

BDO Limited

COMPANY SECRETARY

Ms. Sun Shui